پاورپوینت کانسپت و استعاره در معماری

پاورپوینت کانسپت و استعاره در معماری

پاورپوینت کانسپت و استعاره در معماری

 34 اسلاید همراه عکس و متن فراوان **

.

.

.

.

 

 

 

 

سرفصل ها :

 

معنی و مفهوم کانسپت از نظر لغوی

واژه های هم مترادف با کانسپت

نگاره

ایده های فرا سازمانده

مترجمان بی واسطه

سناریو های کانسپچوال

کانسپت ها و طراحی معماری

سلسله مراتب کانسپت

انواع پنجگانه کانسپت

مفهوم استعاره

طبقه بندی استعاره

رهیافت به استعاره

آرایشی از رویکردها

مصادیق بنیادین : سرمشق های ژاپنی

چکیده

.

..

.

..

.

.

موفق باشید

 


اینجا هم مشاهده کنید